Úvod Laplaceova transformace Základní pojmy Modelování a identifikace řízeného systému Stavový popis spojitého dynamického systému Vnější popis a vlastnosti LSDS Řízení v uzavřeném regulačním obvodu


Vítejte na internetových stránkách věnovaných předmětu Řízení technologických procesů vyučovaného na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Stránky jsou určeny především pro posluchače zmíněného předmětu v rámci studia na UTB a mají za úkol pomoci jim v lepším pochopení probíraných témat. Případní další návštěvníci, kteří zde chtějí získat potřebné znalosti této problematiky, jsou však též vítáni.

Pro plnou funčnost stránek je zapotřebí povolit podporu Javascriptu a také zobrazování obrázků, protože studijní materiály obsahují velké množství různých vzorců, tabulek a jiných grafických prvků, které jsou pro pochopení látky nezbytné.

Zde uveřejněné studijní materiály k předmětu Řízení technologických procesů vycházejí z vysokoškolských učebních textů vydaných roku 2006 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, jejímiž autory jsou prof. Ing. Petr Dostál, CSc. a Ing. František Gazdoš, Ph.D.